zdjecie

WITAM PAŃSTWA

        Od  1994 roku pracuj? na Oddziale Gastroenterologii i w Pracowni Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Specjalizacj? z gastroenterologii  uzyska?am pod kierunkiem Pana Profesora Andrzeja Habiora  w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii CMKP  w Centrum Onkologii w Warszawie.

        Zajmuj? si? leczeniem chorób przewodu pokarmowego, w?troby, trzustki. Przyjmuj? pacjentów w gabinecie prywatnym,   wykonuj?  kolonoskopie w ramach ministerialnego Programu Bada? Przesiewowych Dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego

      Posiadam dyplomy umiej?tno?ci Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w zakresie bada? endoskopowych przewodu pokarmowego: gastroskopii i kolonoskopii. Badania endoskopowe wykonuj? w Pracowni Endoskopowej w Przychodni Ars Medica ul.Kopernika 30 w Olsztynie (odp?atnie i na umow? z NFZ).

                                      Lek. Ma?gorzata Ferenc